Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Ankara Güzel-İş Plastik A.Ş (“Ankara Güzel-İş Plastik” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.niceplast.com adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her alt kullanıcıdan:

Onay alınacağını, Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Portal’i kullanamayacağını, Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

Ankara Güzel-İş Plastik, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. Ankara Güzel-İş Plastik, bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Ankara Güzel-İş Plastik, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan Tarafınıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, Ankara Güzel-İş Plastik’a Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Ankara Güzel-İş Plastik’a verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Ankara Güzel-İş Plastik’nın sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Ankara Güzel-İş Plastik, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının Ankara Güzel-İş Plastik’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Verilerin Toplanmasına İlişkin Detaylı Bilgiyi Aşağıda Bulabilirsiniz.

Hangi Veriler Toplanmaktadır?

Ankara Güzel-İş Plastik, yukarıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Ankara Güzel-İş Plastik’nın topladığı veriler, kullandığı hizmetler ile özelliklere bağlıdır.

İşbu başlık altında, Ankara Güzel-İş Plastik tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında kişisel veri olarak kabul edilen verileri bulacaksınız. İşbu verilerin Kullanıcılar tarafından verilmesi gerekmemektedir. İşbu veriler, Ankara Güzel-İş Plastik’nın Hizmetler’in sunulması esnasında ve sonrasında otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kullanıcılar tarafından işbu verilerin işlenmesi önceden ayrı bir şekilde onaylanmaz.

 1. İletişim Verileri: Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve benzeri iletişim bilgileri.

 2. Kimlik Verileri: T.C. kimlik numarası veya pasaport numarası gibi kimlik tespiti için kullanılan bilgiler.

 3. Finansal Bilgiler: Kredi kartı bilgileri, banka hesap numarası, fatura bilgileri ve diğer finansal bilgiler.

 4. Konum Bilgileri: GPS veya benzeri teknolojilerle belirlenen konum bilgileri.

 5. Kullanım Bilgileri: Web sitesi ve uygulama kullanımıyla ilgili veriler, gezinme bilgileri, tıklama geçmişi, arama sorguları, ziyaret tarihleri ve saatleri gibi bilgiler.

 6. Teknik Veriler: Kullanıcıların cihazları ve internet hizmeti kullanımına ilişkin teknik veriler, IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, zaman dilimi ayarı, işletim sistemi ve platform gibi bilgiler.

 7. Profil Verileri: Kullanıcı hesaplarında oluşturulan profillere ilişkin bilgiler, kullanıcı adı ve şifre gibi giriş bilgileri.

 8. İçerik Bilgileri: Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler, metinler, görseller, ses kayıtları, videolar ve diğer materyaller.

 9. Pazarlama ve İletişim Verileri: Kullanıcılara yapılan pazarlama iletişimi ve tercihlerine ilişkin bilgiler.

 10. İşlem Verileri: Kullanıcıların yaptığı işlemler ve siparişlerle ilgili bilgiler, alışveriş geçmişi ve ödemeler.

 11. Sosyal Medya Verileri: Kullanıcıların web sitesi veya uygulamalar üzerinden paylaştıkları sosyal medya bilgileri veya içerikleri.

 12. Görsel ve Ses Verileri: Kullanıcıların kaydettiği veya paylaştığı fotoğraflar, ses kayıtları ve benzeri veriler.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenir. Kişisel verileriniz işlendikleri süre boyunca güvende tutulur ve gerekli güvenlik önlemleri alınır. Bu konuda daha fazla bilgiyi Ankara Güzel-İş Plastik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ankara Güzel-İş Plastik, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Kullanıcıların taleplerine yanıt vermek ve hizmet sunmak.

Hizmetlerin ve içeriğin daha iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilmesi.

Kullanıcıların hesaplarını oluşturmak ve yönetmek, kullanıcı kimlik doğrulama işlemlerini yapmak.

Hizmetlerle ilgili işlemleri yönetmek, işlemleri takip etmek ve tamamlamak.

Hizmetlere ve içeriklere ilişkin bilgi sağlamak, güncellemeler ve bildirimler göndermek.

Hizmetlerle ilgili istatistikler oluşturmak ve analizler yapmak.

Hizmetlerin işleyişini ve güvenliğini sağlamak.

Reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, kişiselleştirilmiş reklamlar ve içerikler sunmak.

Kullanıcıların ilgi ve tercihlerine uygun içerikler ve öneriler sunmak.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve kişiselleştirmek.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve haklarımızı korumak.

Kullanıcılarla iletişim kurmak ve geri bildirimleri toplamak.

Veri güvenliği ve kötüye kullanımın önlenmesi.

Yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uyum sağlamak.

Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Aktarılması

Ankara Güzel-İş Plastik, Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki şartlarla üçüncü taraflarla paylaşabilir:

 1. İş Ortakları ve Hizmet Sağlayıcılar: Ankara Güzel-İş Plastik, hizmetlerin sunulması ve iyileştirilmesi amacıyla iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile kişisel verilerinizi paylaşabilir.

 2. Hukuki Yükümlülükler: Ankara Güzel-İş Plastik, yürürlükteki mevzuat gereği ve yasal düzenlemelere uygun olarak kişisel verileri yetkilendirilmiş kurumlar, mahkeme kararları veya yasal prosedürler çerçevesinde paylaşabilir.

 3. İş Devri ve Birleşmeler: Ankara Güzel-İş Plastik, işletmesini devretme veya başka bir işletme ile birleşme durumunda kişisel verilerinizi devralan veya birleşen şirkete paylaşabilir.

Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılmasına yönelik daha fazla bilgiyi Ankara Güzel-İş Plastik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.

Kişisel Veri İşleme Süreleri

Ankara Güzel-İş Plastik, kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verileriniz, işbu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu sürece veya yürürlükteki mevzuat gereğince saklandığı sürece işlenecektir. Kişisel verilerin saklama süreleri hakkında daha fazla bilgiyi Ankara Güzel-İş Plastik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.

Kullanıcı Hakları

Ankara Güzel-İş Plastik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanıcılara aşağıdaki hakları tanımaktadır:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.

Kişisel verileriniz işleniyorsa, bu verilere ilişkin bilgi talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü taraflara aktarılıp aktarılmadığını öğrenme.

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme.

Kişisel verilerinizin işlenme şartlarını ve kişisel verilerinizin silinmesini isteme.

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya işlenmesine dair yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme.

Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme.

Kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile işlenmesi neticesinde aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme.

Ankara Güzel-İş Plastik'in kişisel verilerin işlenmesine dair talepleri iletmek için kullanıcılar aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:

Veri Sorumlusu: Ankara Güzel-İş Plastik, aşağıda iletişim bilgileri verilen kişisel veri sorumlusu sıfatıyla kullanıcıların veri taleplerini karşılamaktadır:

Adres: Gimat 5. Blok No:123-124-125 Macunköy Ankara

E-posta: info@guzel-is.com.tr

Veri Sahibi Başvurusu: Ankara Güzel-İş Plastik, kullanıcıların kişisel verileri ile ilgili taleplerini Veri Sorumlusuna hitaben yazılı olarak iletmelerini talep etmektedir. Bu nedenle, kullanıcılar taleplerini Veri Sorumlusuna yazılı olarak iletmelidir.

Kimlik Doğrulama: Ankara Güzel-İş Plastik, kullanıcıların kişisel verileri ile ilgili taleplerini yerine getirmeden önce kimlik doğrulama işlemi yapma hakkını saklı tutar.

Taleplere Yanıt Süresi: Ankara Güzel-İş Plastik, kullanıcıların kişisel veri taleplerine en geç 30 gün içerisinde cevap verir. Ancak, işbu sürenin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularındaki mevzuata uygun olarak uzatılabilir.

Ankara Güzel-İş Plastik, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında daha fazla bilgi almak veya kişisel veri talepleri için iletişime geçmek isterseniz, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Adres: Gimat 5. Blok No:123-124-125 Macunköy Ankara
E-posta: info@guzel-is.com.tr

İşbu belge, Ankara Güzel-İş Plastik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ilişkin olarak kullanıcılara sunulan bir örnektir ve gerçek bir şirketin politikaları ile aynı olmayabilir. Gerçek bir şirketin politikalarını belirlemek veya güncellemek için profesyonel hukuki destek almanız önemlidir. Ankara Güzel-İş Plastik veya benzeri bir şirketin hizmetlerini kullanırken veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda endişeleriniz varsa, lütfen şirketin resmi web sitesini ziyaret edin veya doğrudan şirketle iletişime geçin.